Програма за празниците на духовността в Горски горен Тръмбеш

Църквата

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

Празници на духовността Горски горен Тръмбеш – 2014 година

Настоящата програма е изготвена от ръководствата на Кметско наместничество Горски горен Тръмбеш, Гражданско движение „Възраждане на Горски горен Тръмбеш” и НЧ „Просвета 1906” село Горски горен Тръмбеш, с подкрепата на Община Горна Оряховица и обхваща инициативите, посветени на църковния празник Свети Дух през дните 7-ми, 8-ми и 9-ти юни 2014 година.

 

   7 юни – събота 

11.00 часа  – Откриване на фотоизложба „Горски горен Тръмбеш – път през годините“

18.00 часа –  Отчетно събрание на Сдружение „Възраждане на Горски горен Тръмбеш“   

    Представяне на книгата на Стан Рашков „Отпушени мисли“

    Празничен концерт 

21.00 часа –  Среща при бай Димо на участници във фейсбук групата „Горски горен Тръмбеш“

 

8 юни – неделя

10.00 часа –  Турнир по свободна борба за деца и юноши „Хари Стоев”, награждаване на призьорите и връчване отличието за най-добър състезател на турнира.

15.00 часа – Футболна среща на поколенията – „Кумана“ срещу „Чифлика“ на Калето и награждаване на участниците

19.00 часа – На кино в Горски горен Тръмбеш – прожекция на филм в салона на читалището

                             

9 юни – понеделник     

11:30 часа –  Тържествена литургия, водосвет , курбан и фолклорна програма с участието на Танцов фолклорен клуб „Балканика” при НЧ „Напредък-1869”  гр. Горна Оряховица, за здраве и плодородие на празника Свети Дух.

Мероприятията, включени в програмата са част от културния календар на Община Горна Оряховица за месец юни 2014 година.

Турнир по свободна борба за деца и юноши "Хари Стоев".

Турнир по свободна борба за деца и юноши „Хари Стоев“.

Advertisements

Програма на Сдружение „Възраждане“

Ето какво е заложено в  Програмата на Сдружение „Възраждане“ на потомците от с. Горски горен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, приета на учредителното събрание на 24 май 2009 г.

ПРОГРАМА

на Сдружение „Възраждане“ – с. Горски горен Тръмбеш

Сдружението е доброволно , непартийно и неполитическо, родолюбиво обединение на потомците, чийто родов корен е в селото или са от семейства, заселили се по-късно в него. Като се противопоставя  на опитите за политизиране от когото и да било, Сдружението си поставя за задача да работи за възбуждане, утвърждаване и засилване  на родовата памет на потомците, намиращи се в страната и чужбина и организиране на техните усилия за възраждане на селото, преодоляване на неговия упадък и обезлюдяване, за подобряване на неговия житейски състав , за икономическо и социално развитие. Така селото ни ще стане обетована земя и девствен източник на здраве, благополучие, физически и духовен подем на поколенията.

Дейността на сдружението и неговата организация ще имат следните параметри.

1. Привличат се за участие потомците без оглед на тяхната възраст, политическа и друга принадлежност, при доброволна заявка от тях. Може да членуват и други лица, които са готови да работят за развитие на селото.

2. Патрон на Сдружението е героят от Шипка – Петър Комитата.

3. Цялостната дейност се извършва чрез Кметството, в негова помощ и с негово съдействие.

4. Дейността се свежда до следното:

4.1. Издигане на нови идеи пред кметството за развитие на селото и участие в тяхното осъществяване.

4.2. Полагане на доброволен труд при възможност за устройство на селото.

4.3. Привличане на финансово успелите потомци и други лица за инвестиции в създаване на поминък.

4.4. Установяване на трайни връзки с потомците в чужбина за поддържане на тяхната родова памет и помощ на селото.

4.5. Подпомагане на просветната дейност на Читалището и подобряване на неговата самодейност.

4.6. Поддържане на връзка с младите хора от побратимените български села в Молдова и Украйна с една по-далечна перспектива за евентуално привличане на заселници.

4.7. Участие в създаването на музейни сбирки.

4.8. Издаване на сборници с животопис за видни личности от селото и творчески постижения.

4.9. Активизиране на потомците за поддържане на наследствените къщи и ново строителство.

5. По желание и според възможностите си, потомците правят парични и други дарения за селото във фонд „Развитие“.

Ръководство на Сдружението:

Йордан Г. Йорданов          –  председател

Станьо П. Георгиев           –  зам.председател

Мария Хр. Кабакчиева     – секретар

Йордан Р. Ангелов

Стефка А Димитрова

Георги М. Кедиков

Трифон Н. Михалев

Йордан Д. Йовчев

Михаил Сл. Михайлов

Николай Й. Николов

Драги потомци! Силата на Сдружението е в неговото опиране върху всички потомци и други лица, съпричастни за възраждане на селото. Затова ви молим да положите усилия за привличане на своите деца и внуци, на сродници и познати за членуване в него. Това става доброволно с изпращане на заявка. Тя може да бъде и саморъчно написана.

от ръководството на Сдружението

Йордан Йорданов (председател)

Станьо Георгиев (зам. председател)

Йордан Ангелов (кметски наместник)


%d bloggers like this: