Следите на вечността

Кратък филм за региона на Велико Търново, Горна Оряховица и Дряново. Представени са много забележителности, музеи, църкви, манастири. Дори за няколко секунди се вижда картина от църквата „Св. Иван Рилски“ в село Горски горен Тръмбеш. Гледайте, заслужава си!

Advertisements

Програма на Сдружение „Възраждане“

Ето какво е заложено в  Програмата на Сдружение „Възраждане“ на потомците от с. Горски горен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, приета на учредителното събрание на 24 май 2009 г.

ПРОГРАМА

на Сдружение „Възраждане“ – с. Горски горен Тръмбеш

Сдружението е доброволно , непартийно и неполитическо, родолюбиво обединение на потомците, чийто родов корен е в селото или са от семейства, заселили се по-късно в него. Като се противопоставя  на опитите за политизиране от когото и да било, Сдружението си поставя за задача да работи за възбуждане, утвърждаване и засилване  на родовата памет на потомците, намиращи се в страната и чужбина и организиране на техните усилия за възраждане на селото, преодоляване на неговия упадък и обезлюдяване, за подобряване на неговия житейски състав , за икономическо и социално развитие. Така селото ни ще стане обетована земя и девствен източник на здраве, благополучие, физически и духовен подем на поколенията.

Дейността на сдружението и неговата организация ще имат следните параметри.

1. Привличат се за участие потомците без оглед на тяхната възраст, политическа и друга принадлежност, при доброволна заявка от тях. Може да членуват и други лица, които са готови да работят за развитие на селото.

2. Патрон на Сдружението е героят от Шипка – Петър Комитата.

3. Цялостната дейност се извършва чрез Кметството, в негова помощ и с негово съдействие.

4. Дейността се свежда до следното:

4.1. Издигане на нови идеи пред кметството за развитие на селото и участие в тяхното осъществяване.

4.2. Полагане на доброволен труд при възможност за устройство на селото.

4.3. Привличане на финансово успелите потомци и други лица за инвестиции в създаване на поминък.

4.4. Установяване на трайни връзки с потомците в чужбина за поддържане на тяхната родова памет и помощ на селото.

4.5. Подпомагане на просветната дейност на Читалището и подобряване на неговата самодейност.

4.6. Поддържане на връзка с младите хора от побратимените български села в Молдова и Украйна с една по-далечна перспектива за евентуално привличане на заселници.

4.7. Участие в създаването на музейни сбирки.

4.8. Издаване на сборници с животопис за видни личности от селото и творчески постижения.

4.9. Активизиране на потомците за поддържане на наследствените къщи и ново строителство.

5. По желание и според възможностите си, потомците правят парични и други дарения за селото във фонд „Развитие“.

Ръководство на Сдружението:

Йордан Г. Йорданов          –  председател

Станьо П. Георгиев           –  зам.председател

Мария Хр. Кабакчиева     – секретар

Йордан Р. Ангелов

Стефка А Димитрова

Георги М. Кедиков

Трифон Н. Михалев

Йордан Д. Йовчев

Михаил Сл. Михайлов

Николай Й. Николов

Драги потомци! Силата на Сдружението е в неговото опиране върху всички потомци и други лица, съпричастни за възраждане на селото. Затова ви молим да положите усилия за привличане на своите деца и внуци, на сродници и познати за членуване в него. Това става доброволно с изпращане на заявка. Тя може да бъде и саморъчно написана.

от ръководството на Сдружението

Йордан Йорданов (председател)

Станьо Георгиев (зам. председател)

Йордан Ангелов (кметски наместник)


Горски горен Тръмбеш

Горски горен Тръмбеш е малко село в централна северна България. На картата може да се открие на координати 43°13’22“ северна ширина и 25°50’27“ източна дължина.  Счита се за най-високо разположеното селище в община Горна Оряховица със своите около 400-430м. надморска височина. Отстои на 255км. от София, на 210км. от морската столица Варна, на 115км. е от Русе, и на по-малко от 35км. от Велико Търново. На 25км. е общинският център – гр.Горна Оряховица.

Горски горен Тръмбеш се намира на възлово място с големи стратегически дадености – голям обзор на  юг, изток и запад, който достига до връх  Бузлуджа и връх Шипка. Пътната мрежа е разклонена към важни направления – за Драганово, Г.Оряховица, В.Търново,Габрово, Ст.Загора ;  Стражица, Търговище, Шумен, Варна; Сушица, Бяла, Русе, Силистра. Местността е силно пресечена с много хълмове и долища, удобни за прикритие и за водене на сражения. Затова то е било укрепявано в различни времена. Най-значителна е неговата роля на предмостие към Никополис ад Иструм  през време на Римската империя.

Селото има северно изложение. То се намира в подножието на двата хълма – Калето и Кайрака, с познатите две махали: Кумана на запад под Калето и Чифлика на изток под другия хълм. Ако го поставим  на координатите спрямо страните на света, ще посочим, че на юг от него, до бреговете на Янтра, е с.Горски долен Тръмбеш на около километър разстояние по права линия, а на изток от това село е с.Бреговица; северно на четири километра е с.Сушица,а източно от него с.Горски Сеновец; на 8км. югозападно е с.Драганово, а на североизток , отдалечено 5км. е с.Царски извор(Кралбунар,Чапаево), след което в югоизточна посока на 12км. идва гр.Стражица.

Ползвани са данни от книгата на проф. Станьо Георгиев „Село Горски горен Тръмбеш“.

Горски горен Тръмбеш

В центъра на селото се намира църквата  „Св. Иван Рилски“. Изградена е през 1885г. по стопански начин. Осветена е през 1887г.  лично  от Търновския  Митрополит Климент (Васил Друмев).

Сто години след това стражишкото земетресение разрушава православния храм.  Възстановителните дейности приключват през 2003 година, като окончателно-довършителните дейности са извършвани изцяло с дарения от местни жители, като братята Васил и Тодор Драганови  даряват парцела, върху който е построена църквата.  Дърворезбата на новия иконостас е дело на Димитър Петков.  В храма „Св. Иван Рилски” има частици от мощите на светеца, както и на Св. Мина и Св. Харалампий.

%d bloggers like this: