Празници на духовността Горски горен Тръмбеш – 2016 година

Сдружение „Възраждане на Горски горен Тръмбеш“ кани всички жители на селото, наследници, потомци, земляци и приятели на ПРАЗНИЦИ НА ДУХОВНОСТТА ГОРСКИ ГОРЕН ТРЪМБЕШ – 18-20 юни 2016 година!

Покана за празниците на духовността

Покана за празниците на духовността

0002

0003

0004

Добре дошли!

Advertisements

Заявление за членуване в Сдружение „Възраждане“

ЗАЯВЛЕНИЕ/образец/

за членуване в Сдружение „Възраждане“

на потомците от с. Горски горен Тръмбеш

от …………………………………………………………………

/трите имена/

постоянен адрес …………………………………………….

телефон ………………………………………………………..

ДАТА …………                              ПОДПИС ………….

Адрес за връзка :

обл. Велико Търново; общ. Горна Оряховица

с. Горски горен Тръмбеш 5132;

Кметството/за Сдружението/

телефон: 061705/695 или 696


Програма на Сдружение „Възраждане“

Ето какво е заложено в  Програмата на Сдружение „Възраждане“ на потомците от с. Горски горен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, приета на учредителното събрание на 24 май 2009 г.

ПРОГРАМА

на Сдружение „Възраждане“ – с. Горски горен Тръмбеш

Сдружението е доброволно , непартийно и неполитическо, родолюбиво обединение на потомците, чийто родов корен е в селото или са от семейства, заселили се по-късно в него. Като се противопоставя  на опитите за политизиране от когото и да било, Сдружението си поставя за задача да работи за възбуждане, утвърждаване и засилване  на родовата памет на потомците, намиращи се в страната и чужбина и организиране на техните усилия за възраждане на селото, преодоляване на неговия упадък и обезлюдяване, за подобряване на неговия житейски състав , за икономическо и социално развитие. Така селото ни ще стане обетована земя и девствен източник на здраве, благополучие, физически и духовен подем на поколенията.

Дейността на сдружението и неговата организация ще имат следните параметри.

1. Привличат се за участие потомците без оглед на тяхната възраст, политическа и друга принадлежност, при доброволна заявка от тях. Може да членуват и други лица, които са готови да работят за развитие на селото.

2. Патрон на Сдружението е героят от Шипка – Петър Комитата.

3. Цялостната дейност се извършва чрез Кметството, в негова помощ и с негово съдействие.

4. Дейността се свежда до следното:

4.1. Издигане на нови идеи пред кметството за развитие на селото и участие в тяхното осъществяване.

4.2. Полагане на доброволен труд при възможност за устройство на селото.

4.3. Привличане на финансово успелите потомци и други лица за инвестиции в създаване на поминък.

4.4. Установяване на трайни връзки с потомците в чужбина за поддържане на тяхната родова памет и помощ на селото.

4.5. Подпомагане на просветната дейност на Читалището и подобряване на неговата самодейност.

4.6. Поддържане на връзка с младите хора от побратимените български села в Молдова и Украйна с една по-далечна перспектива за евентуално привличане на заселници.

4.7. Участие в създаването на музейни сбирки.

4.8. Издаване на сборници с животопис за видни личности от селото и творчески постижения.

4.9. Активизиране на потомците за поддържане на наследствените къщи и ново строителство.

5. По желание и според възможностите си, потомците правят парични и други дарения за селото във фонд „Развитие“.

Ръководство на Сдружението:

Йордан Г. Йорданов          –  председател

Станьо П. Георгиев           –  зам.председател

Мария Хр. Кабакчиева     – секретар

Йордан Р. Ангелов

Стефка А Димитрова

Георги М. Кедиков

Трифон Н. Михалев

Йордан Д. Йовчев

Михаил Сл. Михайлов

Николай Й. Николов

Драги потомци! Силата на Сдружението е в неговото опиране върху всички потомци и други лица, съпричастни за възраждане на селото. Затова ви молим да положите усилия за привличане на своите деца и внуци, на сродници и познати за членуване в него. Това става доброволно с изпращане на заявка. Тя може да бъде и саморъчно написана.

от ръководството на Сдружението

Йордан Йорданов (председател)

Станьо Георгиев (зам. председател)

Йордан Ангелов (кметски наместник)


Сдружение „Възраждане“ – учредяването

Датата за среща на потомците от с.Горски горен Тръмбеш не бе избрана случайно. Именно в деня на славянската писменост и българската просвета и култура 24 май, се учреди Сдружение „Възраждане“. Празника в селото започна с богослужение в църковния храм „Св. Иван Рилски“ и продължи с тържество в салона на Читалище „Просвета“-1906. Присъстваха над 150 гости от всички краища на страната, потомци на тръмбешки родове и жители на селото.

Читалище „Просвета“ 1906

Председателят на инициативния комитет Йордан Г. Йорданов представи проекта за програма на Сдружението. След изказванията на проф. ДФН Станьо Георгиев, Петрана Матанска, доц. д-р Стоянка Бърдарова, Герга Маринова, Христо Кабакчиев, Йордан Йовчев и доц. д-р Волфганг Люпке, бяха приети следните решения:

1. Учредява се  Сдружение на потомците от с. Горски горен Тръмбеш с названието „Възраждане“ и се приема неговата програма.

2. Възлага се на инициативния комитет да ръководи Сдружението до срещата през следващата година.

3. Приема се ежегодните срещи да стават през юни в неделния ден преди празника Свети Дух.

Желаещите учредители подадоха заявки за членство и направиха дарения.

Телефони за връзка със Сдружението:

061-705-695

061-705-696

Сдружение „Възраждане“

„Болгарине, знай свой род и язик“

Отец Паисий

С този призив към потомците започва известието за идеята да бъде основано местното сдружение „Възраждане“.

Годината е 2009 , началото на месец май е, а идеята започва да се претворява в дела! Ето и точният текст от предложението на Инициативния комитет:

РОЖДЕНИЕТО

Драги потомци на с. Горски горен Тръмбеш!

Богата, но драматична е историята на нашето село. Възникнало още в Древността, населявано от траки, славяни и прабългари, то устоява на всички изпитания през вековете и след Освобождението добива своя чисто български облик, за да допринесе за развитието на българската нация.

Днес то е поставено пред нови изпитания, застрашаващи неговото съществуване. То застарява и се обезлюдява, няма кой да го спаси освен нас, неговите потомци, които сега живеят в него или са пръснати из страната и чужбина. Това може да стане като се обединим и жертваме всеотдайно време, сили и средства според възможностите си за неговото възраждане. Тази родолюбива идея може да се осъществи чрез едно Сдружение на потомците, което да бъде двигател на общите усилия.

Разбирането ни за потомък /стб. по томь – подир това / е по-широко. То обхваща не само родените в селото или наследници на родовете, но и тези, които по семейни или имотни обстоятелства са свързали по-късно съдбата си с него. Да запламти в сърцата ни огненият порив на нашите възрожденци и всички заедно да възродим нашето село – това чудо на природата! Членуването на всеки от нас в Сдружение „Възраждане“ ще ни направи съпричастни към това велико дело.

Нека 24 май 2009 година стане дата на Сдружението!

%d bloggers like this: